Han votat 6154 persones. • Redacció de l’estudi tècnic per la rehabilitació de la Masia de Ca n’Oriac

  AV de Ca n’Oriac

  Projecte seleccionat!
  1083 vots

  Tornar

  Justificació de la proposta

  - SERVEIS COMUNITARIS -

  L’any  1999 l’Ajuntament de Sabadell es converteix en el propietari de la Masia de Ca n’ Oriac, que s’inclou en l’ inventari de bens patrimonials de l’Ajuntament de Sabadell.

  El 2007, Caixa Sabadell destina 97.000 euros per rehabilitar, netejar i apuntalar la Masia. Des d’aquesta data s’inclou en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS) i és considerada bé cultural d’interès local per la Llei de Patrimoni Cultural Català.

  Al març de 2014, i segons un acord del Ple Municipal es preveu actuar en l’àmbit de la Masia, ja que és un edifici patrimonial protegit.

  El mes de febrer de 2016, s’informa que s’ha dut a terme diversos treballs de consolidació per tal que la Masia pugui ser rehabilitada, recuperada i oberta al barri i a la ciutat.

  Per tots aquests motius, i perquè pugui donar servei a entitats i veïns i veïnes del barri de Ca n’ Oriac i de la resta de la ciutat, l’Associació de Veïns de Ca n’ Oriac proposa la redacció d’un estudi tècnic per la futura rehabilitació de la Masia de Ca n’ Oriac.

   


  Descripció de la proposta

  Redacció d’un estudi tècnic de qualitat que pugui permetre definir els futurs usos de l’espai de la Masia, per poder donar un bon servei a la ciutadania i alliberar altres espais que ara estan sobre ocupats.

  A l’estudi tècnic també es contemplarà la recuperació i millora de l’espai físic de la Masia de Ca n’ Oriac, tenint molt en compte que es tracta d’un edifici protegit patrimonialment i per tant s’ha de respectar al màxim. Així com la millora de l’entorn on es troba ubicada la masia.

  https://www.youtube.com/watch?v=9ZNS6sPecaw&feature=em-share_video_user

   

   


  Pressupost

  200.000 €  Tornar