Han votat 6154 persones. • Recuperació del Jardí de l’Amistat

  Amics del Jardí de l'Amistat

  337 vots

  Tornar

  Justificació de la proposta

  - ESPAI PÚBLIC -

  El Jardí de l’Amistat tracta sobre la recuperació d’un lloc. Recuperar la memòria històrica d’un projecte pioner del naturisme català, en el que és actualment un solar abandonat en el barri de Can Rull de Sabadell. Volem posar en context el passat de la ciutat per desenvolupar-hi accions cooperatives, iniciar un procés participat sobre la construcció col·lectiva d’aquest espai, projectant un jardí comunitari, que ens ajudi a revisar imaginaris comuns, i construir un espai social de trobada, que es faci ressò de la lluita per una vida digna, sana, culta i compartida.

   

  Actualment és un espai obert sense cap tractament paisatgístic, per la seva situació forma part d’un conjunt d’espai lliures verds, que han de connectar un recorregut en la part de ponent de la ciutat de Sabadell entre el Castell de Can Feu i Can Deu, passant per la Serra d’en Cameró, Parc Catalunya, parc de les Aigües i el parc de la Romeua

   

   

   


  Descripció de la proposta

  El programa a desenvolupar el 2017 estarà centrat en un seguit d’activitats públiques dirigides a la recuperació del Jardí de l’Amistat. Seran, preferentment, en format tallers públics obert adreçats a persones i entitats interessades i compromeses amb aquesta recuperació.

   

  Es faran dos tallers de paisatge, un centrat en la recuperació i el disseny participat de l’espai “històric” del Jardí de l’Amistat, i un segon ampliat al disseny participat del conjunt de l’espai verd públic que inclou el Jardí de l’Amistat i que connecta amb una xarxa d’espais lliures urbans de caràcter patrimonial i ecològic.

   

  https://youtu.be/0Lb_NgZd-v8
  https://jardidelamistat.wordpress.com/


  Pressupost

  45.250 €  Tornar