Han votat 6154 persones. • Re-mirar el Pavelló Municipal d’Esports

  Ciutadans i Ciutadanes

  570 vots

  Tornar

  Justificació de la proposta

  - ESPAI PÚBLIC -

  El Pavelló Municipal d’Esports de Sabadell és un edifici de 1970 que ha quedat en segon pla tot i la notorietat que va tenir. Es proposa una revisió d’aquest equipament patrimonial per donar-li noves prestacions i que generin noves activitats. Els objectius marcats són manteniment d’un edifici que fa ciutat, posar en valor l’equipament com a porta a zona esportiva (això ha d’anar acompanyat d’una intervenció urbana al voltant) revaloració de l’equipament, adequació de l’edifici als paràmetres actuals de sostenibilitat energètica i adequació a la normativa actual en vestidors i sales annexes.

   

   

   


  Descripció de la proposta

  L’objectiu principal d’aquest projecte és aconseguir més superfície per la pràctica esportiva sota cobert. Amb aquests 200.000€ es podria cobrir el 10% del que costaria la rehabilitació integral del pavelló. Cal, per tant,  fer el plantejament per saber quina seria la proposta final. Mentrestant, podem començar pel projecte bàsic de millora del funcionament actual i fer petites intervencions com desmuntar l’actual pista d’atletisme indor per poder plantejar un altre esport en una zona més àmplia i condicionar  l’espai interior per programar diferents pràctiques esportives al mateix temps a base de separacions de l’espai amb particions mòbils tipus cortines penjades del sostre.


  Pressupost

  200.000 €  Tornar