Han votat 6154 persones. • R’aspecte’t

  Ciutadans i Ciutadanes

  245 vots

  Tornar

  Justificació de la proposta

  - SERVEIS COMUNITARIS -

  L’aspectisme es tracta del tipus de discriminació més estesa de totes les que existeixen. Aquesta afirmació la vinculem amb el fet que totes les persones, indiferentment de la raça, de l’origen, l’ètnica, ideologia o sexe, ens trobem sotmeses a un determinat cànon de bellesa, el qual cap persona complim, pel simple fet que no existeix la perfecció.

   

  A través de moviments i iniciatives trobem que és una realitat vigent i que va en increment, la discriminació per motius estètics. Però les respostes que es donen no són pas per lluitar per eradicar la discriminació, sinó més aviat, són dirigides a l’acceptació personal per tenir un aspecte físic desvinculat al que la societat considera òptim.  Cal que ens preguntem, si realment per tenir un atribut físic esbiaixat del cànon de bellesa establert ens hem d’acceptar a nosaltres i als demés i viceversa, en lloc de donar per fet que la diferència entre persones és natural.

   

  Per aquests motius hem detectat la necessitat de crear un projecte el qual treballi per l’eradicació de l’aspectisme, i que les persones que han estat i són víctimes, com la població crítica amb aquesta problemàtica, s’apoderin per a treballar amb el mateix objectiu.

   


  Descripció de la proposta

  La proposta que presentem tracta de realitzar una intervenció Socieducativa i de sensibilització destinada a treballar el fenomen de la discriminació per raó estètica.

  El ventall d’activitats i serveis que contempla el projecte són:

   -         Xerrades sobre l’aspectisme

   -         Xerrades de salut

   -         Tallers d’habilitats socials i emocionals

   -         Campanyes de sensibilització sobre la discriminació per raó estètica.

   -         Difusió d’informació i sensibilització mitjançant les TIC

   -         Elaboració de materials informatius

   Objectius generals i específics del projecte:

   -         Empoderar a la societat per a que tinguin la capacitat de visualitzar la problemàtica

   -         Millorar la qualitat de vida a nivell biològic, psicològic i social de les persones afectades per l’aspectisme

   -         Conèixer a partir de la recopilació d’informació i detecció de necessitats i dinàmiques, com es troba la situació de l’aspectisme arreu de la ciutat

   

  https://www.youtube.com/watch?v=guO9-f2lTOs

  https://www.facebook.com/raspectet


  Pressupost

  31.500 €  Tornar