Han votat 6154 persones. • Projecte d’adequació de la sèquia Monar en el tram del Parc de la Clota-Can Puiggener

  AV Can Puiggener Nord

  300 vots

  Tornar

  Justificació de la proposta

  - ESPAI PÚBLIC -

  En la part baixa del Parc de la Clota al barri de Can Puiggener, en el camí del marge dret del Parc Fluvial del Ripoll, discorre la Sèquia Monar, catalogada com a bé Cultural d’interès local. Amb l’adequació del Parc de la Clota i l’entorn de la Font dels Gitanos es va remodelar la sèquia que anava en gran part soterrada per un canal a cel obert construït amb perfils prefabricats. Tot i això hi va haver un centenar de metres que van restar com a canal natural, entre la sortida del primer tram soterrat, passant sota l’anomenat “el pontet” i entroncant amb la part d’obra just a sobre de la Font dels Gitanos. Aquest tram s’ha anat degradant per diversos motius

   


  Descripció de la proposta

  La proposta d’adequació de la Sèquia Monar en aquest tram passa per continuar i finalitzar amb un canal de formigó els 100m restants. Aquesta solució donaria resposta a les problemàtiques esmentades de vegetació, abocaments incontrolats i seguretat, millorant l’entorn i l’experiència dels usuaris amb el Parc de la Clota i el rodal. El fet d’adequar el bagant de desguàs als nous perfils permetrà elevar l’actual solera del canal des dels més de 2 metres de profunditat a una alçada no perillosa per les persones. Així mateix també s’adequaria a la seva funció com a mitjà de transport de l’aigua fins a les Horta Fruiteral i Horta Vella retornant l’aigua al riu Ripoll a l’alçada del Molí d’en Fontanet.

   


  Pressupost

  17.598,81 €  Tornar