Han votat 6154 persones. • Peatonalització del tram de vial al nord de la Plaça Sant Joan

  Ciutadans i Ciutadanes

  517 vots

  Tornar

  Justificació de la proposta

  - ESPAI PÚBLIC -

  La Plaça Sant Joan, situada davant l’escola Joanot Alisanda i força utilitzada pels nens i nenes de l’escola, és una plaça que queda envoltada de vials rodats. Enmig de la Plaça hi ha l’antic Mercat de Sant Joan, i part de les voreres queden segregades mitjançant murs (per desnivells). Com a conseqüència, l’espai útil de la Plaça no és gaire gran. A més, el tram de carrer que queda al nord de la plaça té una funció molt residual a nivell rodat, ja que només té la funció d’accés als pocs veïns que hi tenen l’accés al garatge; si fos una ampliació de la plaça, tindria una funció molt més cívica i milloraria substancialment la Plaça.

   


  Descripció de la proposta

  Millorar l’accessibilitat de la plaça, tot eliminant les barreres arquitectòniques.

  Peatonalitzar el tram de carrer al nord de la plaça Sant Joan. L’objectiu és crear un àmbit pacificat, que formi part de la Plaça, i així dotar-la amb un major espai d’estada per a què els veïns i els usuaris del centre Antic Mercat de Sant Joan i de l’escola Joanot Alisanda puguin gaudir-ne (exemple Pl. Marcet o Pl. de l’Àngel)

  Estudi posterior de pacificació de tot l’entorn de l’escola.

   


  Pressupost

  100.000 €  Tornar