Han votat 6154 persones. • Millora eficiència energètica de l’escola Enric Casassas

  AMPA Enric Casassas

  447 vots

  Tornar

  Justificació de la proposta

  - ESPAI PÚBLIC -

  Projecte que preten millorar l'aïllament i la sensació tèrmica a l'escola Enric Casassas. Amb aquesta intervenció i haurà estalvi energètic i de despesa de calefacció alhora que es millorarà el confort de l'alumnat, el professorat i altres membres de la comunitat educativa, tant a l'estiu com a l'hivern.

   


  Descripció de la proposta

  Amb la proposta de rehabilitació energètica es pretén millorar les condicions climàtiques de l’equipament ja que per la seva configuració s’ha detectat que bona part de l’any la temperatura que presenta no és l’adequada. Alhora, també es vol reduir l’emissió de CO2 en línia amb el compromís de l’Ajuntament en la lluita contra el canvi climàtic. Reduir la despesa energètica. I implicar a l’alumnat en la importància que té fer millores per lluitar contra el canvi climàtic.

  El projecte consta de les següents fases: diagnosi de l’estat actual, rehabilitació energètica de les façanes i la coberta, introducció de sistemes passius i actius de millora del confort. Al finalitzar, implicar a l'alumnat en el projecte per tal que siguin ells qui facin la difusió, elaborant un programa i una documentació sobre el treball de millores desenvolupat

   http://www.ampacasassas.cat


  Pressupost

  150.502 €  Tornar