Han votat 6154 persones. • L’Aula al pati. Millora dels espais de l'Escola Can Puiggener

  AMPA CEIF Can Puiggener

  329 vots

  Tornar

  Justificació de la proposta

  - ESPAI PÚBLIC -

  L’escola bressol de Can Puiggener té un projecte pedagògic que parteix de les vivències i experiències dels infants.

  Una de les eines que es fa servir per portar a terme aquest projecte és el joc heurístic, el fet de descobrir per aprendre de forma autònoma.

  Un espai que serveix com a eix vertebrador d’aquests moments d’aprenentatge és el pati, un lloc canviant i inesperat on els infants observen i exploren activament.

  És per aquest motiu que volem que els patis de l’escola siguin una extensió de les aules, on els nens i nenes continuïn el seu procés de coneixement i de relació amb l’espai.

  Amb aquesta proposta volem aconseguir dos objectius, per una banda volem dotar d’equipament específic els patis i d’altra, adequar l’espai perquè sigui segur pels infants.


  Descripció de la proposta

  Com que no hi ha ombra a una gran part d’un dels patis, volem fer una estructura en forma de túnel, perquè els nens ho puguin transitar a l’hora que es refugien de les inclemències del sol.

  A un dels patis hi ha una claveguera amb un enreixat metàl·lic, on els nens pugen i poden relliscar. Es per això que volem construir un pont amb baranes, on aprofitarem per penjar activitats lúdiques.

  Crear una zona amb circuits d’aigua, per tal de què l’estiu sigui més fresquet. A més servirà com a àrea d’investigació, i com que no volem fer un mal ús de l’aigua, ens agradaria que hi hagués un circuit tancat per no malgastar-la, i que és pogués recollir aigua de pluja.

  També volem posar portes corredisses per acotar l’espai i fer activitats concretes.

  http://gedi.org/pagina/principis-de-gesti%C3%B3

   

  https://youtu.be/rrnBl6GtqFA

   


  Pressupost

  14.250 €  Tornar