Han votat 6154 persones. • Jove, menja tu! Menjador per a adolescents en risc

  Ciutadans i Ciutadanes

  Projecte seleccionat!
  1113 vots

  Tornar

  Justificació de la proposta

  - SERVEIS COMUNITARIS -

  Els nois i les noies adolescents estan en una etapa de creixement, maduració i adquisició d’hàbits. Una alimentació poc saludable en aquesta edat per la quantitat o qualitat dels aliments té efectes negatius en el seu desenvolupament. En un moment com l’actual de crisi alimentària, a Sabadell hi ha força famílies amb dificultats econòmiques o d’altre tipus que impedeixen que infants, noies i nois tinguin una alimentació adient. Tots els centres d’educació infantil i primària de la ciutat ofereixen un servei de menjador que garanteix almenys un àpat saludable i disposen de beques per assegurar que tothom que té la necessitat en gaudeixi però no és el cas dels centres públics d’ESO i postobligatòria (batxillerat i cicles formatius). Sabadell no disposa de menjadors col·lectius per cobrir aquesta necessitat i el dret a l’alimentació.

   

  L’obertura d’un menjador a un institut públic podria cobrir l’alimentació equilibrada d’adolescents i joves en situació de risc, emprant un espai que utilitzen de manera normalitzada per a diferents activitats lectives, esportives, de lleure i relacionals.

   


  Descripció de la proposta

  La proposta implica la posada en funcionament d’un menjador que garanteixi un àpat saludable diari a adolescents, a partir dels 12 anys, de famílies amb dificultats econòmiques o d’altre tipus. El menjador restarà obert els dies feiners durant el curs escolar i altres dies que es consideri necessari. El servei de menjador s’oferirà en un institut d’educació secundària que disposi de les instal·lacions necessàries i sigui d’actuació prioritària, per estar ubicat en zones de la ciutat amb més necessitats.

   

  Entre els diferents models de menjador col·lectiu, s’escull, en aquest moment, el càtering davant la cuina ja que requereix menys inversió i es redueixen els riscos higienicosanitaris. En la convocatòria del servei de càtering s’inclouran en el plec de condicions aspectes: nutricionals, de seguretat alimentaria, socials, ambientals, culturals i educatius.

   

  https://youtu.be/3PGKH5InuAg


  Pressupost

  42.000 €  Tornar