Han votat 6154 persones. • Intervenció comunitària a través del rap per adolescents amb risc d’exclusió social

  Ciutadans i Ciutadanes

  203 vots

  Tornar

  Justificació de la proposta

  - SERVEIS COMUNITARIS -

  La situació socioeconòmica dels últims anys ha afectat a moltes famílies, tant a nivell de salut, com de recursos, així com de relació entre els seus membres, així com la relació entre els seus membres. Aquesta situació ha repercutit sobre un sector molt vulnerable: els adolescents. La reorganització afectiva i les peculiaritats presents durant aquesta etapa incideixen en el seu desenvolupament i ajustament psicosocial, el que augmenta el perill d’aparició de situacions de risc i d’exclusió social. Aquest escenari fa imprescindible la creació de programes que permetin dotar-los d’eines per promoure la seva capacitació.

   

  Treballar en la capacitació d’aquest col·lectiu per a que assoleixin el seu màxim potencial, doncs, s’ha convertit en una necessitat social. Són el nostre futur com a societat, pel que és responsabilitat de tots contribuir a que esdevinguin individus competents per ells mateixos.

   

  Degut a que a nivell estatal els programes amb joves estan més focalitzats en les seves limitacions i prevenció de situacions de risc més que en la promoció dels seus recursos personals es necessari crear recursos dirigits a aquests fins, motiu pel qual s’ha dissenyat el present projecte.

   


  Descripció de la proposta

  La proposta té com a objectiu general promoure el desenvolupament de factors protectors intrínsecs i extrínsecs dels/les joves del medi social d’alt risc per a potenciar la seva capacitat resilient. Per fer-ho, es duran a terme un ventall d’activitats lúdic-educatives inspirades en eines de les dinàmiques de grup i de la Musicoteràpia (promoguda des del rap), tot plegant emmarcat dins el model de la Intervenció Comunitària. Entre els objectius específics del programa destaquen: Promoure vincles entre els/les adolescents i persones significatives, Desenvolupar la intel·ligència emocional, a través de la gestió de sentiments, donant importància a aspectes com la capacitat empàtica, l’ assertivitat i el control emocional, Fomentar l’autoestima i la identitat dels/les joves, així com fomentar una autoimatge positiva, Promoure i recolzar l’autonomia personal, Promoure el sentit de l’humor, Promoure competències socials, emocionals i cognitives, a través de l’ambient musical i del llenguatge per tal de connectar-se amb altres, Promoure la convivència, participació i integració.

   


  Pressupost

  5.500 €  Tornar