Han votat 6154 persones. • Instal·lació d’un aparca bicicletes a l’Escola Can Llong

  AMPA Escola Can Llong

  200 vots

  Tornar

  Justificació de la proposta

  - ESPAI PÚBLIC -

  L’escola es troba al barri de Can Llong de Sabadell, que té una de les millors xarxes de carrils bici de la ciutat, i que actualment està infrautilitzada.

  La majoria dels possibles usuaris dels carrils bici del barri podrien ser alumnes de l’Escola Can Llong. Ara per ara no fan servir la bici ja que un cop que arriben a l’escola no tenen on deixar-la durant horari lectiu.

  La instal·lació d’un aparca bicis a la porta de l’escola faria que molts alumnes s’animessin a anar a l’escola en bicicleta. L’escola disposa d’espais adequats per instal·lar l’aparca bicis.

  Per fer possible una coexistència pacífica entre tots, una de les normes d’utilització serà que no es podrà circular en bicicleta des de l’aparcament fins la porta de l’escola.

  Per tal de responsabilitzar als usuaris que facin ús de la bicicleta, i no fer responsable a l’Escola de materials de terceres persones, es demanarà que les bicis sempre quedin degudament lligades.

  L’AMPA de l’Escola Can Llong és un col·lectiu preocupat per l’entorn i que vol incentivar l’ús de la bicicleta com a eina de desplaçament habitual, i fer-ho extensiu als alumnes. L’ús de la bicicleta suposarà canvis d’hàbits de vida saludable, en molts casos fomentarà l’esport i la mobilitat dels alumnes i suposarà beneficis físics i psicològics pels usuaris.

  La instal·lació de l’aparca bicis farà encoratjar pares i alumnes a anar a l’escola en bicicleta i reduirà la presència de vehicles a l’entorn escolar.


  Descripció de la proposta

  Instal·lació de 4 mòduls d’ aparca bicicletes per a 4 elements cada un d’ells entre l’edifici de l’escola de primària i la tanca exterior de l’escola al Carrer Praga. Dos mòduls s’instal·laran a la porta d’entrada de l’escola i dos més arran de la façana de l’edifici.

   


  Pressupost

  1000.00€  Tornar