Han votat 6154 persones. • Educadors de carrer

  Associació Juvenil Esquitx

  Projecte seleccionat!
  1003 vots

  Tornar

  Justificació de la proposta

  - SERVEIS COMUNITARIS -

  Creiem que seria interessant integrar a la nostra ciutat la figura d’educador/a de carrer que fes una intervenció en el medi obert i un treball comunitari.

   

  La seva finalitat serien treballar per millorar la vida dels infants i joves en els barris fent un treball conjunt amb els equips d’atenció primària, els Centres de Tarda, Espais Joves, entitats de lleure, escoles i instituts entre d’altres agents associatius.

   

  Creiem que actualment els educadors de Serveis Socials poden sortir poc al carrer a detectar problemàtiques socials relacionades sobretot amb infants i joves.

   

   

   


  Descripció de la proposta

  La nostra proposta es que aquests educadors de carrer estiguin on hi ha Centres de Tarda a la ciutat. Un mínim de 5 persones que integrin aquest equip, que hi hagi una coordinació per part del departament d’Acció Social que unifiqui criteris d’actuació.

   

  Aquests educadors/es podrien ser externs contractats pels que gestionen els Centres de Tarda o pel propi Ajuntament.

   

  Aquests perfils treballarien en medi obert, en primer lloc fent detecció de necessitats, coordinant recursos, professionals, fent propostes d’activitats en el medi obert que permetin fer prevenció.

   

  Seran agents actius en les propostes d’intervenció

   

  Els objectius serà reduir el fracàs escolar, la delinqüència juvenil, prevenir situacions de desemparament, absentisme escolar, propostes de millora en el barri.

   


  Pressupost

  178.000 €  Tornar