Han votat 6154 persones. • Ara o mai. Millora tèrmica de l’Escola Bressol Creu Alta

  AMPA EBM Creu Alta

  480 vots

  Tornar

  Justificació de la proposta

  - ESPAI PÚBLIC -

   

  L’1 de setembre de 2009 s’inaugurava i obria les portes la nova Escola Bressol Municipal de la Creu Alta. Durant el primer curs ja es va detectar que era un edifici fàcil d’escalfar i quan va arribar el primer estiu va quedar palès que alguna cosa fallava. La temperatura a les aules era molt alta i tant educadors com famílies no sabien com lluitar contra les altes temperatures. Al llarg dels anys l’AMPA ha anat provant de tot per lluitar contra les altes temperatures.

  Alguns casos que exemplifiquen les altes temperatures són, pensar que algun nen té febre, enviar-lo a casa i el nen trobar-se bé, o al contrari, pensar que un nen està calent per la calor i realment tenir febre.

   


  Descripció de la proposta

  1. Canvis en la protecció solar: Vista la forta incidència dels rajos solars sobre les finestres de les aules, es proposa la substitució dels tendals, aprofitant, la mateixa estructura de suport, per unes lames fixes de fusta horitzontals, que permetin la ventilació, la protecció solar i l’absorció de la calor, en tot el perímetre de l’edifici.
  2. Reforç de l’aïllament tèrmic de la coberta dels lluernaris. Caldria comprovar que la secció permet la inclusió d’uns 10 cm de plaques rígides de poliestirè extruït.
  3. Instal·lació per aconseguir una ventilació forçada. Ubicació de ventiladors axials en els sostres/cobertes dels lluernaris.
  4. Canvi del sistema d’alarma. Per optimitzar el sistema proposat de ventilació de l’edifici caldria poder tenir l’edifici ventilat tantes hores com els extractors ho permetessin, sense estar condicionats per un sistema d’alarma.
  5. Informació a l’usuari. Es proposa la col·locació de forma estratègica d’uns panells fixes per facilitar la presa de decisions als usuaris dels espais de l’Escola.
  6. Regulació del terra radiant. Paral·lelament a totes les intervencions explicades, es recomana parlar amb els instal·ladors del terra radiant que van fer la instal·lació a l’EMB Creu Alta, per tal d’evitar l’escalfament escessiu del terra a l’hivern sense haver de desconnectar el sistema.

  https://ampaceifcreualta.wordpress.com

  www.sabadell.cat/es/fitxa-repertori/27025-repertori-25297


  Pressupost

  71.500€  Tornar