Han votat 6154 persones. • Aprofitem el pati de l’escola Font Rosella

  AMPA Escola Font Rosella

  371 vots

  Tornar

  Justificació de la proposta

  - ESPAI PÚBLIC -

  El pati de l’escola Font Rosella és utilitzat per l’alumnat, durant el curs escolar,  com a zona d’esbarjo i d’ensenyament de l’educació física. També és on es fan les activitats extraescolars esportives i activitats diverses organitzades per altres entitats del barri. Com sigui que l’escola no disposa de gimnàs o zona coberta, els dies de mal temps no és possible fer l’esbarjo ni l’educació física a l’exterior.

  Considerem que, ja que el patí s'utilitza per a activitats diverses i per un ús comunitari i en benefici del barri i promoció de l'esport, seria molt profitós si una de les dues pistes que hi ha fos coberta.

   


  Descripció de la proposta

  Cobriment amb estructura metàl·lica d’una de les dues pistes que té el pati per tal de poder-la utilitzar com a gimnàs quan plou i també per activitats organitzades per les entitats del barri.

  Entitats que donen suport al projecte:


  Pressupost

  200.000 €  Tornar