Han votat 6154 persones. • Això no és un pàrquing: recuperem l'espai del Vapor Turull

  Plataforma veïnal “Això no és un pàrquing”

  Projecte seleccionat!
  984 vots

  Tornar

  Justificació de la proposta

  - ESPAI PÚBLIC -

  Els centres de les ciutats és caracteritzen per ser la zona on es produeix una major diversitat d’usos i activitats. En el cas de Sabadell aquest potencial de vida urbana no està prou aprofitat. A més, els nombrosos espais privats que estan buits contribueixen a una progressiva suburbialització de l’àrea central, una degradació de l’entorn urbà que afecta al mateix veïnat i a la ciutadania en general. És desolador que es destini una superfície de 7.000 m2 a estacionament en superfície en un espai com el Vapor Turull. És molt difícil trobar ciutats amb llocs com aquest. Si ens remuntem uns 80 anys enrere, veiem com la decisió de situar el Mercat Central al Camp de la Sang (ubicació actual) decantà la polaritat del centre de Sabadell cap a Ponent. Més recentment, fa una dècada, es va perdre l’oportunitat d’ubicar l’Estació del Metro del Vallès al solar del Vapor Turull; cosa que hagués suposat una recuperació molt més ràpida i de més qualitat del Passeig de la Plaça Major. Amb la millora de l’espai del Vapor Turull s’equilibrarà i incrementarà l’activitat cívica de l’àmbit de llevant. El centre de la ciutat és un espai de carrers estrets, habitatges en línia i sense espais oberts, per la qual cosa la necessitat de tenir espais verds és més important que tenir un pàrquing. La necessitat d’estacionament al centre pot ser resolta amb pàrquings soterrats que ja existeixen i que estan infrautilitzats. La transformació del centre de la ciutat i la pacificació del mateix ha d’anar molt lligada a treure el màxim de vehicles possibles de la zona, per la qual cosa, l’existència d’un aparcament és incompatible. 

   

   


  Descripció de la proposta

  L’objectiu final de la Plataforma Això no és un pàrquing és transformar l’espai del Vapor Turull en benefici dels veïns i veïnes del barri, així com de la resta de la ciutat i la gent que la visita, desenvolupant-hi nous equipaments i un gran espai lliure públic.

   

   

  El primer pas a donar és eliminar superfície d’estacionament i transformar-la en espai públic de qualitat, de descans, etc; on donar protagonisme a les relacions veïnals, l’espai verd i als espais per vianants; que han de permetre la mobilitat peatonal per l’espai sense haver d’esquivar vehicles, prioritzant l’accés des del carrer Sant Josep al gran espai verd situat entorn el Vapor Turull, i permetre el pas cap el carrer Creueta. El futur espai verd té la voluntat de convertir-se en el pulmó verd del centre per compensar els petits jardinets i les places sense vegetació que actualment existeixen a la zona. A banda suposarà una millora per la salut pública i la qualitat de l’aire. Aquesta millora actuarà com element cohesionador del barri i de tot el centre de la ciutat, tant pel nou espai físic de relació que s’oferirà com per la implicació veïnal que es pretén durant tot el procés de desenvolupament del projecte.

   

   

  https://vimeo.com/177612109   

  -Enllaços web de les entitats que hi donen suport:

  .


  Pressupost

  200.000,00€  Tornar