Han votat 6154 persones. • Adequació i millora dels espais de l’Escola Arraona

  Ciutadans i Ciutadanes

  441 vots

  Tornar

  Justificació de la proposta

  - ESPAI PÚBLIC -

   

  L’Escola Arraona és un centre educatiu construït fa més de 50 anys que s’ha quedat envellit amb els pas del temps. Considerem que hauria de ser una prioritat de les administracions ja que és un centre educatiu, però també perquè cedeix i comparteix els espais amb la resta de la comunitat (AMPAs, Centres Educatius del barri, Associació de veïns...), contribuint a generar xarxa social de qualitat. Per tal que els pares, les mares i els alumnes valorin l’educació i la tasca educativa, cal garantir uns elements bàsics de qualitat que en fomentin la seva implicació.

  L’Escola Arraona s’ubica en una zona de la ciutat amb unes necessitats educatives, econòmiques i socials desfavorables, hauria de ser un motor important de millora i canvi de la zona. El barri de Merinals està immers en la política actual de l’Ajuntament de Sabadell pel que fa als Plans Educatius de l’Entorn, motiu pel qual quedaria més que justificada l’aposta per la millora de les infraestructures d’aquest centre educatiu. El projecte es presenta amb l’única voluntat de donar resposta a una necessitat de la comunitat del barri de Merinals, la de millorar les seves instal·lacions. El barri millora lentament i l’Escola no en pot quedar al marge.


  Descripció de la proposta

  L’envelliment de l’Escola Arraona és global i en conseqüència les necessitats d’intervenció són diverses. La prioritat però seria la millora de la Sala d’Actes, un espai que actualment està infrautilitzat per diferents qüestions, com poden ser les dificultats acústiques que presenta, així com el deteriorament general i la manca d’elements necessaris per fer-ne un bon ús com a possible sala polivalent. En aquest sentit, amb un condicionament adient es podria utilitzar com a la sala d’actes, sala de reunions i presentacions, aula de música o cant, cinema, teatre, sala d’exposicions, gimnàs, menjador escolar, etc.. El projecte proposa una millora global dels elements: l’acústica, la il·luminació, el sistema de calefacció, les portes i finestres, remodelació dels lavabos, elements gimnàstics, teló per teatre, dotació de cadires, entre altres.

  El projecte també proposa la millora d’altres espais o elements, com són: el cobriment de la pista poliesportiva, la millora en les canalitzacions d’aigua i l’adequació del  mobiliari urbà, jocs motrius i enjardinament dels patis de l’escola.


  Pressupost

  190.000 €  Tornar