Han votat 6154 persones. • Acompanyament a pares de nens amb malalties greus a través de l’Artteràpia

  Ciutadans i Ciutadanes

  Projecte seleccionat!
  1205 vots

  Tornar

  Justificació de la proposta

  - SERVEIS COMUNITARIS -

  Les malalties greus infantils comporten que el nen o nena i la seva família es trobin involucrats en situacions altament estressants des del moment del diagnòstic, obligant a adaptar-se a la nova situació i a les grans exigències que d’ella se’n deriven (logístiques, econòmiques, emocionals...) que es manifesten de maneres i intensitats diferents durant tot el procés.

  Davant la dificultat i la necessitat d’expressar emocions fins ara desconegudes, l’Artteràpia proposa un acompanyament íntim i respectuós, que permet una elaboració emocional davant les noves circumstàncies, per tal de poder sostenir i enfortir els llaços familiars, en un moment que els nenes i les nenes necessiten el sosteniment dels seus progenitors.  Vivències que es veuran revertides en una nova qualitat de vincle entre tots el membres de la família.

   


  Descripció de la proposta

  La proposta d’aquest projecte es assistir, a través de l’Artteràpia les necessitats emocionals de mares i pares de nens i nenes (hospitalitzats o no) que pateixen malalties greus.  La intenció es facilitar les condicions perquè les persones accedeixen i facin ús de les seves pròpies capacitats, per tal de sostenir la nova situació que travessen els seus fills:

   

  • Creació de vincle amb l’artterapeuta, i llaços amb el grup.
  • Oferir un espai individual dins d’un dispositiu grupal que permeti l’expressió i transformació de les vivències internes.
  • Augmentar el sentiment d’utilitat en la nova situació familiar.
  • Possibilitar el sentiment de continuïtat i obertura de la il·lusió de viure.
  • Compartir experiències amb altres persones amb situacions similars.
  • Possibilitar una transformació que reforci els vincles familiars.

  El projecte compta amb la col·laboració del Consorci Hospitalari del Parc Taulí.

  Acompanyament a pares i mares de nens i nenes amb malalties greus a través de l'Artteràpia


  Pressupost

  6.500€  Tornar