Han votat 6154 persones.


Projectes

 • - ESPAI PÚBLIC -La ciutat de Sabadell té una orografia plou plana per poder fer ús de la bicicleta sovint i la nostra climatologia és prou bona per utilitzar la bicicleta tot l’any.  Malgrat això l’ús de la bicicleta és fa difícil perquè hi ha una problemàtica molt gran amb la circulació  de bicicletes per llocs no adequats, van per les voreres on envaeixen l’espai de les persones, o circulen per uns carrils enfocats als vehicles on la seva seguretat no està garantida. L’altre problema per als usuaris de la bicicleta és l’estacionament  i la seguretat, ja que hi ha molts robatoris. 

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -L’espai públic és un lloc de convivència i per compartir i s’ha de dotar dels elements necessaris per fer-ho possible. Un de molt important són les àrees destinades a l’esbarjo dels gossos per a la tranquil·litat dels seus propietaris i per tenir mascotes equilibrades. Ara que l’Ajuntament de Sabadell ha creat un Programa de Benestar Animal, és el moment d’apostar per la bona convivència entre les persones i els animals de companyia. Per aquest motiu, a part de les normes de compliment pels propietaris de gossos per exercir una tinença responsable i cívica, l’Ajuntament ha de contribuir amb serveis específics, com ara espais on aquestes mascotes puguin córrer, jugar i fer les seves necessitats sense molestar a la resta de la ciutadania. Actualment, Sabadell només disposa de dos espais en els quals els gossos poden anar lliures i cap és suficientment gran i tancat, de manera que els seus propietaris s’han de desplaçar a altres localitats.S’ha reivindicat aquest tipus d’espais amb el benentès que és una necessitat de la ciutat topant sempre amb el mateix problema “el pressupost”. Ara és l’oportunitat per a realitzar el somni de tot el col·lectiu de propietaris de mascotes que les consideren com a part de la família i per tant, en volen el seu benestar. A més, és un tema pendent d’executar ja que va ser aprovat per la majoria dels grups municipals en el Ple del dia 03/06/2014 i fins i tot la resolució del Síndic de Greuges va ser favorable a la demanda, recomanant a l’Ajuntament la creació d’aquests espais. 

  Més informació
 • - SERVEIS COMUNITARIS -Les malalties greus infantils comporten que el nen o nena i la seva família es trobin involucrats en situacions altament estressants des del moment del diagnòstic, obligant a adaptar-se a la nova situació i a les grans exigències que d’ella se’n deriven (logístiques, econòmiques, emocionals...) que es manifesten de maneres i intensitats diferents durant tot el procés.Davant la dificultat i la necessitat d’expressar emocions fins ara desconegudes, l’Artteràpia proposa un acompanyament íntim i respectuós, que permet una elaboració emocional davant les noves circumstàncies, per tal de poder sostenir i enfortir els llaços familiars, en un moment que els nenes i les nenes necessiten el sosteniment dels seus progenitors.  Vivències que es veuran revertides en una nova qualitat de vincle entre tots el membres de la família. 

  Més informació
 • - SERVEIS COMUNITARIS -Els nois i les noies adolescents estan en una etapa de creixement, maduració i adquisició d’hàbits. Una alimentació poc saludable en aquesta edat per la quantitat o qualitat dels aliments té efectes negatius en el seu desenvolupament. En un moment com l’actual de crisi alimentària, a Sabadell hi ha força famílies amb dificultats econòmiques o d’altre tipus que impedeixen que infants, noies i nois tinguin una alimentació adient. Tots els centres d’educació infantil i primària de la ciutat ofereixen un servei de menjador que garanteix almenys un àpat saludable i disposen de beques per assegurar que tothom que té la necessitat en gaudeixi però no és el cas dels centres públics d’ESO i postobligatòria (batxillerat i cicles formatius). Sabadell no disposa de menjadors col·lectius per cobrir aquesta necessitat i el dret a l’alimentació.  L’obertura d’un menjador a un institut públic podria cobrir l’alimentació equilibrada d’adolescents i joves en situació de risc, emprant un espai que utilitzen de manera normalitzada per a diferents activitats lectives, esportives, de lleure i relacionals. 

  Més informació
 • - SERVEIS COMUNITARIS -L’any  1999 l’Ajuntament de Sabadell es converteix en el propietari de la Masia de Ca n’ Oriac, que s’inclou en l’ inventari de bens patrimonials de l’Ajuntament de Sabadell.El 2007, Caixa Sabadell destina 97.000 euros per rehabilitar, netejar i apuntalar la Masia. Des d’aquesta data s’inclou en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell (PEPPS) i és considerada bé cultural d’interès local per la Llei de Patrimoni Cultural Català.Al març de 2014, i segons un acord del Ple Municipal es preveu actuar en l’àmbit de la Masia, ja que és un edifici patrimonial protegit.El mes de febrer de 2016, s’informa que s’ha dut a terme diversos treballs de consolidació per tal que la Masia pugui ser rehabilitada, recuperada i oberta al barri i a la ciutat.Per tots aquests motius, i perquè pugui donar servei a entitats i veïns i veïnes del barri de Ca n’ Oriac i de la resta de la ciutat, l’Associació de Veïns de Ca n’ Oriac proposa la redacció d’un estudi tècnic per la futura rehabilitació de la Masia de Ca n’ Oriac. 

  Més informació
 • - SERVEIS COMUNITARIS -Creiem que seria interessant integrar a la nostra ciutat la figura d’educador/a de carrer que fes una intervenció en el medi obert i un treball comunitari. La seva finalitat serien treballar per millorar la vida dels infants i joves en els barris fent un treball conjunt amb els equips d’atenció primària, els Centres de Tarda, Espais Joves, entitats de lleure, escoles i instituts entre d’altres agents associatius. Creiem que actualment els educadors de Serveis Socials poden sortir poc al carrer a detectar problemàtiques socials relacionades sobretot amb infants i joves.   

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -Els centres de les ciutats és caracteritzen per ser la zona on es produeix una major diversitat d’usos i activitats. En el cas de Sabadell aquest potencial de vida urbana no està prou aprofitat. A més, els nombrosos espais privats que estan buits contribueixen a una progressiva suburbialització de l’àrea central, una degradació de l’entorn urbà que afecta al mateix veïnat i a la ciutadania en general. És desolador que es destini una superfície de 7.000 m2 a estacionament en superfície en un espai com el Vapor Turull. És molt difícil trobar ciutats amb llocs com aquest. Si ens remuntem uns 80 anys enrere, veiem com la decisió de situar el Mercat Central al Camp de la Sang (ubicació actual) decantà la polaritat del centre de Sabadell cap a Ponent. Més recentment, fa una dècada, es va perdre l’oportunitat d’ubicar l’Estació del Metro del Vallès al solar del Vapor Turull; cosa que hagués suposat una recuperació molt més ràpida i de més qualitat del Passeig de la Plaça Major. Amb la millora de l’espai del Vapor Turull s’equilibrarà i incrementarà l’activitat cívica de l’àmbit de llevant. El centre de la ciutat és un espai de carrers estrets, habitatges en línia i sense espais oberts, per la qual cosa la necessitat de tenir espais verds és més important que tenir un pàrquing. La necessitat d’estacionament al centre pot ser resolta amb pàrquings soterrats que ja existeixen i que estan infrautilitzats. La transformació del centre de la ciutat i la pacificació del mateix ha d’anar molt lligada a treure el màxim de vehicles possibles de la zona, per la qual cosa, l’existència d’un aparcament és incompatible.   

  Més informació
 • - SERVEIS COMUNITARIS -El projecte és una exposició que vol per una part recordar a tots aquells sabadellencs i sabadellenques que de diferents maneres van treballar al tèxtil,  i per l’altra donar a conèixer a les noves generacions aquesta activitat íntimament relacionada amb la història de la ciutat.  Durant més de 10 anys, i de forma voluntària, 27 professionals de diferents branques del procés tèxtil han col·laborat amb el Museu d’Història de Sabadell en la recuperació i l’estudi de més de 2.000.000 de mostres de teixits fets a Sabadell, repartides en mes de 4.000 volums, que van des del 1857 fins a començament del segle XXI.L’objectiu d’aquest projecte és transmetre als ciutadans i ciutadanes de Sabadell la realitat del que ha estat aquesta indústria a Sabadell cosa que justifica i fonamenta la necessitat que el Vapor Pissit, previst com a Museu Tèxtil, es faci realitat i que pugui recollir entre d’altres coses, aquest llegat.

  Més informació
 • - SERVEIS COMUNITARIS -L’Esplai La Baldufa de Can Puiggener cada any ofereix al màxim nombre d’infants i joves del barri del Can Puiggener la possibilitat de participar i gaudir d’un parell d’activitats de lleure fora del context natural de l’esplai. Les colònies i els campaments suposen una experiència de convivència en un entorn natural i per molts dels participants és un de les poques oportunitats que tenen de fer activitats fora del barri o fins i tot d’anar de vacances. Degut a la situació econòmica del barri, la majoria de famílies no disposen de recursos econòmics ni materials suficients per participar de les colònies i els campaments. Per tant, aquests es troben en una situació de desigualtat respecte els infants i joves d’altres zones de Sabadell. Les activitats s’ofereixen a uns preus socials i simbòlics, per garantir que la manca de recursos econòmics no suposen un fre a la participació dels infants. L’entitat assumeix el cost de gairebé el 90% de les activitats però no disposa d’ajuts específics per dur-les a terme, fet que comporta molts esforços per part de l’equip de monitors per poder-los aconseguir i que acaba repercutint en la qualitat de les activitats i en dificultats de preparació i desenvolupament.. 

  Més informació
 • - SERVEIS COMUNITARIS -L’entitat presenta aquest projecte considerant que, amb la recent instal·lació de La Vela, com a Centre de creació i exhibició de les arts del circ, i la consolidació dels 20 anys de la Fàbrica de creació de les Arts L’Estruch, Sabadell es pot consolidar com la ciutat referent d’exhibició de circ i arts escèniques de Catalunya.La situació geogràfica de la ciutat ho afavoreix, tenint al seu voltant un potencial de gairebé tres milions d’habitants entre les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Barcelonès. Tot plegat farà que Sabadell disposi d’un projecte de ciutat integrador, mobilitzador i generador d’economia, aglutinador del sector social i cultural de la ciutat. Així mateix, la ciutat serà capaç de fer partícip a tots els sectors socials més desfavorits socialment i econòmicament gràcies a aquest projecte ja que es prioritzarà que els tallers i els espectacles siguin gratuïts per al públic. 

  Més informació
 • - SERVEIS COMUNITARIS -Arrel de les demandes que rebem l’Associació de veïns de Poblenou de la Salut han apostat per la creació d’aquest projecte que té per objectiu fomentar la participació del barri del Poblenou.  

  Més informació
 • - SERVEIS COMUNITARIS -L’acompanyament a les famílies i als propis escolars és un antídot eficaç contra l’absentisme i l’abandonament escolar. L’absentisme i abandonament escolar afecta a la meitat del territori del districte 2n, creant una situació molt greu en la zona nord de la ciutat (Concòrdia, Torreguitart, Can Puiggener).   

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -El Casal d’Animació i Esplai La Llar del Vent, som una entitat del barri de la Concòrdia que porta funcionant més de 50 anys. L’esplai participa activament en totes les iniciatives socioculturals del barri i la ciutat principalment dirigides a infants i joves i forma part activa del Moviment d’Esplais del Vallès. També formen part de l'entitat i fan ús del local altres seccions del casal: Grup de joves, i colla de Gegants i Gralles de la Concòrdia. I altres entitats externes: músics dels Bastoners de Sabadell, Drac Baldomero de la Creu Alta ... Actualment l’entitat realitza activitats com l’esplai de dissabte amb nens de 4 a 17 anys, extraescolars a les escoles del barri i Can Llong, casals d’estiu, colònies, sortides, rutes amb joves, cursos i assaigs de música (gralla i percussió). També ens hem plantejat desenvolupar noves activitats, però la qualitat del local on es fan és molt deficient. Per tant creiem que cal una millora en l’adequació de l’edifici (antics barracons de l’escola Font Rosella) a les exigències actuals del tipus d’activitats que s’hi desenvolupen i a la normativa de les edificacions, sobretot en matèria de sostenibilitat i estalvi energètic. Es vol millorar l’equipament en el que es fan les activitats i obrir-lo a la possibilitat de fer-ne més.

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -El barri de Can Rull és un barri amb un número de població d’edat avançada que fa servir la Plaça Romul i la Plaça Josep Masllovet per anar d’un cantó a l’altre del barri. Aquestes dues places tenen una dificultat de pas; hi ha escales que són molt altres i provoquen que les persones grans i persones amb discapacitat no puguin circular amb seguretat i tranquil·litat.  

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -Aquest projecte inclou la resposta a una triple necessitat: dotar l’escola Trama d’un accés segur, establir una ruta de camins escolars per als centres docents La Trama i Nostra Llar (des d’una perspectiva integral), i la salubritat en la relació gossos -usuaris a la Plaça Vallès (utilitzada per veïns i veïnes, per molts nens i nenes de l’escola Nostra Llar i de la llar d’infants Cau-Catau i per usuaris dels centre de dia Vellard). 

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -La zona verda del barri de la Concòrdia, situada entre els carrers Mauritània, Atlanta i Via Aurèlia es una zona natural de pas de molts veïns i veïnes del barri, que van des del CEIP Pau Casals i d’altres indrets del carrer Atlanta fins a la zona de l’Avinguda Concòrdia. És una zona verda on no s’ha fet cap millora i que necessita una intervenció per garantir el pas de persones i escolars; i poder connectar el barri.  

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -L’AMPA de l’escola Teresa Claramunt va crear una comissió de Camí Escolar i d’Espai Públic amb l’objectiu que el carrer sigui un lloc propi dels seus usuaris i més segur. Una de les problemàtiques del barri és el gran flux de vehicles, essent alguns carrers rondes d’entrada o sortida de la ciutat. Les característiques d’aquestes vies faciliten un elevat volum de vehicles i la circulació a velocitat elevada. Alguns dels carrers més transitats coincideixen amb camins escolars on cada dia passen centenars d’infants i adolescents i es generen situacions de perill.Els alumnes de l’Institut Pau Vila i de l’Escola Teresa Claramunt són sovint testimonis d’accidents de trànsit en les cruïlles que envolten l’illa educativa. Creiem que són necessaris petits canvis en la via pública per la seguretat dels nostres fills i filles. Proposem accions per recuperar l’espai públic donant-li altres funcions diferents a les actuals. La proposta pretén donar cabuda a un tipus d’activitats pràcticament desaparegudes en aquests carrers: les activitats d’estar. Els objectius de la proposta són: moderar i pacificar el transit; afavorir les activitats d’estar al carrer; eliminar la “monopolització” de l’espai (circulació+aparcament); reduir el volum de circulació de vehicles; baixar la velocitat “excessiva; millorar la infraestructura de vianants i ciclistas i evitar la“mala praxi” d’alguns conductors, entre altres. 

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -Projecte que pretén millorar i potenciar un espai públic situat al barri de Sant Oleguer i que en aquests moments està molt abandonat. Amb aquesta intervenció el veïnat i els ciutadans podrien gaudir d’un lloc d’esbarjo i per fer esport i es milloraria l’accés a peu a la zona de la Pista coberta d’Atletisme, la Bassa i les pistes d’atletisme. 

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -El Pavelló Municipal d’Esports de Sabadell és un edifici de 1970 que ha quedat en segon pla tot i la notorietat que va tenir. Es proposa una revisió d’aquest equipament patrimonial per donar-li noves prestacions i que generin noves activitats. Els objectius marcats són manteniment d’un edifici que fa ciutat, posar en valor l’equipament com a porta a zona esportiva (això ha d’anar acompanyat d’una intervenció urbana al voltant) revaloració de l’equipament, adequació de l’edifici als paràmetres actuals de sostenibilitat energètica i adequació a la normativa actual en vestidors i sales annexes.   

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -La participació en els programes terapèutics i de lleure inclusius, és fonamental per dur a terme la missió de AVAN; millorar la qualitat de vida de les persones amb una malaltia neurològica i la dels seus familiars i entorn. Sovint, l’accés a aquests tractaments resulta difícil per a les famílies, ja que la discapacitat provocada per la malaltia dificulta els desplaçaments fins a la seu on es realitza la rehabilitació. El 2013, l’AVAN va traslladar la seva atenció diürna a una nova seu al carrer Estrella; a un edifici construït en sòl municipal, patrimoni de la ciutat. Actualment, AVAN està creixent en nombre d’usuaris i serveis. Els beneficiaris directes d’aquest projectes són totes aquelles persones amb una malaltia neurològica que cursa amb discapacitat, que assisteixen a la seu d’AVAN per seu propi mitjà, i poder gaudir de les teràpies que més s’ajustin a les seves necessitat. Els objectius bàsics del projecte són:Afermar, facilitat i garantir la participació dels usuaris en les teràpies de rehabilitació que requereixen.Mantenir i augmentar la qualitat d’atenció als nostres usuaris. Avançar cap a la integració plena de persones amb discapacitat física i promoure la millora de l’accessibilitat de la ciutat. Fomentar la supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació per tal que les persones amb discapacitat física puguin desenvolupar de manera autònoma les seves activitats quotidianes. Construir un entorn accessible per donar les mateixes oportunitats a tothom i fer que la discapacitat no sigui un problemes, sinó una diferència.  

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -L’escola Joanot Alisanda és una escola que fa més de 35 anys que es va construir. Des de les hores s’han realitzat poques millores en les seves instal·lacions esportives. L’escola no té gimnàs. Els alumnes fan servir una pista coberta pel sostre i amb els laterals oberts com a gimnàs, però el terra és de ciment i està molt malmès. Al llarg dels anys s’han realitzat obres com el tancament d’un espai per tal de fer una petita sala de psicomotricitat, en aquest procés hi ha hagut maquinaria pesada i materials que han provocat el deteriorament del terra i després no s'ha arreglat.El paviment mostra desperfectes com esquerdes, i està aixecat en diversos punts. Quan es fa servir com a pista poliesportiva els nens rellisquen degut al terra tan gastat. I quan es fa servir com a gimnàs, els usuaris es trenquen la roba d’esport i la duresa del terra no permet realitzar totes les activitats. El pati consta de tres pistes, una de futbol i dues de basquet. Aquestes pistes també tenen un paviment antic en el qual, alguna vegada, s’han realitzat reparacions puntuals. El paviment mostra esquerdes i està molt gastat, el que provoca caigudes perquè els usuaris rellisquen quan practiquen esports o corren pel pati. També s’observen desnivells deguts al moviment del terra. 

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -La Plaça Sant Joan, situada davant l’escola Joanot Alisanda i força utilitzada pels nens i nenes de l’escola, és una plaça que queda envoltada de vials rodats. Enmig de la Plaça hi ha l’antic Mercat de Sant Joan, i part de les voreres queden segregades mitjançant murs (per desnivells). Com a conseqüència, l’espai útil de la Plaça no és gaire gran. A més, el tram de carrer que queda al nord de la plaça té una funció molt residual a nivell rodat, ja que només té la funció d’accés als pocs veïns que hi tenen l’accés al garatge; si fos una ampliació de la plaça, tindria una funció molt més cívica i milloraria substancialment la Plaça. 

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -L’Escola Cifuentes gaudeix d’edifici nou des de fa 5 anys, fet que ha millorat molt la vida dels nens i les nenes del centre, però al pati d’Educació Infantil que està orientat a sud, els arbres són pocs, petits i alguns estan morts. Hi ha molt poca ombra i pel que sembla, després d’aquests cinc anys, l’arbrat no millorarà gaire. La manca d’arbrat adequat implica que amb l’arribada de les altes temperatures, els nens, les nenes i les mestres del centre pateixen els efectes perjudicials del sol ja que no hi ha mitjans de protecció adequats. Tot i que s’ha sol·licitat algun pressupost d’ombratge supera les possibilitats econòmiques de l’Escola i es vol aprofitar l’oportunitat dels pressupostos participatius per aconseguir que les mestres i els nens i nenes gaudeixin del joc sense risc de patir cremades. 

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -L’escola La Trama està ubicada al centre de la ciutat amb un pati petit i envoltada de pocs espais verds i d’esbarjo. La falta d’espai fa que els infants hagin de desplaçar-se a altres equipaments de manera puntual durant l’any per fer activitats obertes a les famílies (Can Marcet) o bé de manera habitual anant a la pl. del Vallès com a extensió del pati. Aquest projecte té com a objectiu la remodelació dels espais exteriors  per aconseguir un esbarjo de qualitat, sostenible, ecològic, amable i alineat al projecte de l’escola, potenciant les possibilitats educatives/pedagògiques i de lleure, millorar l’ús i la seguretat del pati, adaptar les condicions de l’entorn i desenvolupar un Pla Educatiu del Patí.

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC - L’1 de setembre de 2009 s’inaugurava i obria les portes la nova Escola Bressol Municipal de la Creu Alta. Durant el primer curs ja es va detectar que era un edifici fàcil d’escalfar i quan va arribar el primer estiu va quedar palès que alguna cosa fallava. La temperatura a les aules era molt alta i tant educadors com famílies no sabien com lluitar contra les altes temperatures. Al llarg dels anys l’AMPA ha anat provant de tot per lluitar contra les altes temperatures.Alguns casos que exemplifiquen les altes temperatures són, pensar que algun nen té febre, enviar-lo a casa i el nen trobar-se bé, o al contrari, pensar que un nen està calent per la calor i realment tenir febre. 

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -Projecte que preten millorar l'aïllament i la sensació tèrmica a l'escola Enric Casassas. Amb aquesta intervenció i haurà estalvi energètic i de despesa de calefacció alhora que es millorarà el confort de l'alumnat, el professorat i altres membres de la comunitat educativa, tant a l'estiu com a l'hivern. 

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC - L’Escola Arraona és un centre educatiu construït fa més de 50 anys que s’ha quedat envellit amb els pas del temps. Considerem que hauria de ser una prioritat de les administracions ja que és un centre educatiu, però també perquè cedeix i comparteix els espais amb la resta de la comunitat (AMPAs, Centres Educatius del barri, Associació de veïns...), contribuint a generar xarxa social de qualitat. Per tal que els pares, les mares i els alumnes valorin l’educació i la tasca educativa, cal garantir uns elements bàsics de qualitat que en fomentin la seva implicació. L’Escola Arraona s’ubica en una zona de la ciutat amb unes necessitats educatives, econòmiques i socials desfavorables, hauria de ser un motor important de millora i canvi de la zona. El barri de Merinals està immers en la política actual de l’Ajuntament de Sabadell pel que fa als Plans Educatius de l’Entorn, motiu pel qual quedaria més que justificada l’aposta per la millora de les infraestructures d’aquest centre educatiu. El projecte es presenta amb l’única voluntat de donar resposta a una necessitat de la comunitat del barri de Merinals, la de millorar les seves instal·lacions. El barri millora lentament i l’Escola no en pot quedar al marge.

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC - Al barri de Torreguitart cada vegada hi ha més gossos que passegen pels carrers i places del barri sense tenir un lloc d’esbarjo adequat, a la vegada que també hi ha un ampli espai públic infrautilitzat: la plaça Dolors Monsardà. L’associació de veïns de Torreguitart proposa unificar aquestes dues situacions perquè el barri disposi d’un lloc de convivència i esbarjo dels gossos, des de la consciència que les àrees d’esbarjo per a gossos són espais que afavoreixen la relació entre ells així com entre els veïns i veïnes que en són propietaris i que comparteixen el seu amor per aquests animals.  

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -El pati de l’escola Font Rosella és utilitzat per l’alumnat, durant el curs escolar,  com a zona d’esbarjo i d’ensenyament de l’educació física. També és on es fan les activitats extraescolars esportives i activitats diverses organitzades per altres entitats del barri. Com sigui que l’escola no disposa de gimnàs o zona coberta, els dies de mal temps no és possible fer l’esbarjo ni l’educació física a l’exterior.Considerem que, ja que el patí s'utilitza per a activitats diverses i per un ús comunitari i en benefici del barri i promoció de l'esport, seria molt profitós si una de les dues pistes que hi ha fos coberta. 

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -La justificació del projecte té dues vessants. Una és la de la consolidació d’un bé Cultural d’interès Local, la Sèquia Monar, de gran importància per la història del municipi de Sabadell, encara que no es situï dins de l’entramat urbà. L’altre vessant consisteix en el servei i motiu de ser de la sèquia, permetre el reg de les zones d’horta del riu Ripoll.  

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -El Jardí de l’Amistat tracta sobre la recuperació d’un lloc. Recuperar la memòria històrica d’un projecte pioner del naturisme català, en el que és actualment un solar abandonat en el barri de Can Rull de Sabadell. Volem posar en context el passat de la ciutat per desenvolupar-hi accions cooperatives, iniciar un procés participat sobre la construcció col·lectiva d’aquest espai, projectant un jardí comunitari, que ens ajudi a revisar imaginaris comuns, i construir un espai social de trobada, que es faci ressò de la lluita per una vida digna, sana, culta i compartida. Actualment és un espai obert sense cap tractament paisatgístic, per la seva situació forma part d’un conjunt d’espai lliures verds, que han de connectar un recorregut en la part de ponent de la ciutat de Sabadell entre el Castell de Can Feu i Can Deu, passant per la Serra d’en Cameró, Parc Catalunya, parc de les Aigües i el parc de la Romeua   

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -L’escola bressol de Can Puiggener té un projecte pedagògic que parteix de les vivències i experiències dels infants.Una de les eines que es fa servir per portar a terme aquest projecte és el joc heurístic, el fet de descobrir per aprendre de forma autònoma.Un espai que serveix com a eix vertebrador d’aquests moments d’aprenentatge és el pati, un lloc canviant i inesperat on els infants observen i exploren activament.És per aquest motiu que volem que els patis de l’escola siguin una extensió de les aules, on els nens i nenes continuïn el seu procés de coneixement i de relació amb l’espai.Amb aquesta proposta volem aconseguir dos objectius, per una banda volem dotar d’equipament específic els patis i d’altra, adequar l’espai perquè sigui segur pels infants.

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -L’Associació Juvenil Esquitx, té la seva seu al carrer de Turina, 44-46 del barri de Can Rull, on està molt arrelada. En aquest carrer hi ha el Centre de Tarda de Can Rull, que gestiona l’Esquitx. Aquest tram final de carrer està transitat pels vehicles i al voltant de l’entitat no hi ha zones d’esbarjo. Si aquest tram de carrer fos exclusiu per vianants seria un carrer més segur pels infants i es podria utilitzar per a realitzar diferents tipus d’activitats 

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -L’skate, és a punt de convertir-se en un esport olímpic, ja que ho serà als jocs de Tokio 2020. És un esport cada vegada més popular i va guanyant seguidors i practicants, sobre tot entre la població més jove. A la ciutat de Sabadell la pràctica d’aquest esport ha tingut un alt increment i les infraestructures dedicades a l’skate han quedat obsoletes o han estat executades sense preveure les exigències  constructives que requereixen la pràctica d’aquest esport. Invertir en instal·lacions de qualitat és una oportunitat per als joves de Sabadell i poblacions veïnes per continuar practicant un esport amb bones perspectives de futur.. 

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -En la part baixa del Parc de la Clota al barri de Can Puiggener, en el camí del marge dret del Parc Fluvial del Ripoll, discorre la Sèquia Monar, catalogada com a bé Cultural d’interès local. Amb l’adequació del Parc de la Clota i l’entorn de la Font dels Gitanos es va remodelar la sèquia que anava en gran part soterrada per un canal a cel obert construït amb perfils prefabricats. Tot i això hi va haver un centenar de metres que van restar com a canal natural, entre la sortida del primer tram soterrat, passant sota l’anomenat “el pontet” i entroncant amb la part d’obra just a sobre de la Font dels Gitanos. Aquest tram s’ha anat degradant per diversos motius 

  Més informació
 • - SERVEIS COMUNITARIS -El barri de Poblenou tot i tenir un entorn privilegiat no disposem d’espais on poder realitzar esport. Amb aquest projecte pretenem que la joventut i la gent gran pugin disposar de diferents espais del barri per practicar algun tipus d’activitat esportiva.Actualment hi ha una manca d’elements urbans als parcs. L’objectiu es poder instal·lar-ne en diferents zones del barri per tal de fomentar l’esport.  

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -A principis de la Segona República, una de les principals inquietuds del consistori de Sabadell es va centrar en l’àmbit cultural i educatiu; d’aquesta manera es va ampliar la xarxa d’escoles públiques, element que federals i anarquistes consideraven bàsic per garantir una bona formació de la ciutadania. Fruit d’aquesta voluntat educadora es va construir l’Escola Unitària de Bosc de Can Rull. L’edifici va ser projectar per l’arquitecte municipal, Joaquim Manich el 1931 i aquell mateix any, el Molt Honorable President de la Generalitat, Francesc Macià va col·locà la primera pedra de l’edifici, que es va finalitzar i va entrar en funcionament el 1934. El curs escolar de l’any 1936- 37, el centre es va integrar dins del Consell de l’Escola Nova Unificada i va esdevenir model de referència on s’aplicaven les pràctiques pedagògiques més avançades del moment sota el lema de llibertat, coeducació i racionalisme. La implantació del nou règim franquista, vencedor de la Guerra Civil, va suposar un canvi radical en la manera d’entendre l’educació. El nou tarannà que definia l’escola l’escola franquista seguia les directrius de la vella llei Moyano i es trobava a anys llum de la pedagogia que el CENU havia impulsat al centre. Al no ser enderrocat, com altres escoles de la ciutat, l’abril de 1939 es van començar les classes de doctrina (catequesi dominical) a càrrec d’un grup de pares escolapis i catequistes d’Acció Catòlica de la Puríssima. El mes de gener de 1942 es va utilitzar per celebrar la primera missa de la història del barri de Can Rull. L’escola de bosc va ser rebatejada amb el nom d’Agrupació Escolar Mossèn Cayetano Clauselles.  

  Més informació
 • - SERVEIS COMUNITARIS -L’aspectisme es tracta del tipus de discriminació més estesa de totes les que existeixen. Aquesta afirmació la vinculem amb el fet que totes les persones, indiferentment de la raça, de l’origen, l’ètnica, ideologia o sexe, ens trobem sotmeses a un determinat cànon de bellesa, el qual cap persona complim, pel simple fet que no existeix la perfecció. A través de moviments i iniciatives trobem que és una realitat vigent i que va en increment, la discriminació per motius estètics. Però les respostes que es donen no són pas per lluitar per eradicar la discriminació, sinó més aviat, són dirigides a l’acceptació personal per tenir un aspecte físic desvinculat al que la societat considera òptim.  Cal que ens preguntem, si realment per tenir un atribut físic esbiaixat del cànon de bellesa establert ens hem d’acceptar a nosaltres i als demés i viceversa, en lloc de donar per fet que la diferència entre persones és natural. Per aquests motius hem detectat la necessitat de crear un projecte el qual treballi per l’eradicació de l’aspectisme, i que les persones que han estat i són víctimes, com la població crítica amb aquesta problemàtica, s’apoderin per a treballar amb el mateix objectiu. 

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -La plaça dels Castanyers es va remodelar fa uns anys i es va dotar de font i parc infantil. Dins el parc , la zona de jocs dels més petits s’hi va instal·lar paviment sintètic, deixant a la resta del parc terra de sorra.A la pràctica s’ha comprovat que la zona de  sorra  comporta problemes de seguretat i higiene, així com, constant brutícia cap a la zona de paviment sintètic que acostuma ha estar habitualment ple de sorra. Creiem que seria important la cobertura total de l’àrea de joc amb paviment sintètic, millorant així la qualitat de l’espai per als nens i nenes del barri.   

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -Eliminar el risc d’atropellament dels usuaris de la Plaça del Mestre Planes i de la Plaça de Montserrat Roig. 

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -En representació de les diferents entitats del barri de Torre-romeu presenten aquest projecte amb la il·lusió de poder aconseguir pel barri unes pistes poliesportives per realitzar-hi diferents esports, com el bàsquet, handbol, voleibol, patinatge artístic... En el barri de Torre-romeu no hi ha cap instal·lació esportiva, ni pública ni privada, a excepció del camp de futbol, aquest fet perjudica alhora de fer esport als veïns i les veïnes del barri, ja que per la situació geogràfica, qualsevol desplaçament per trobar una oferta esportiva variada suposa haver d’agafar algun mitjà de transport.  

  Més informació
 • - SERVEIS COMUNITARIS -La situació socioeconòmica dels últims anys ha afectat a moltes famílies, tant a nivell de salut, com de recursos, així com de relació entre els seus membres, així com la relació entre els seus membres. Aquesta situació ha repercutit sobre un sector molt vulnerable: els adolescents. La reorganització afectiva i les peculiaritats presents durant aquesta etapa incideixen en el seu desenvolupament i ajustament psicosocial, el que augmenta el perill d’aparició de situacions de risc i d’exclusió social. Aquest escenari fa imprescindible la creació de programes que permetin dotar-los d’eines per promoure la seva capacitació. Treballar en la capacitació d’aquest col·lectiu per a que assoleixin el seu màxim potencial, doncs, s’ha convertit en una necessitat social. Són el nostre futur com a societat, pel que és responsabilitat de tots contribuir a que esdevinguin individus competents per ells mateixos. Degut a que a nivell estatal els programes amb joves estan més focalitzats en les seves limitacions i prevenció de situacions de risc més que en la promoció dels seus recursos personals es necessari crear recursos dirigits a aquests fins, motiu pel qual s’ha dissenyat el present projecte. 

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -L’escola es troba al barri de Can Llong de Sabadell, que té una de les millors xarxes de carrils bici de la ciutat, i que actualment està infrautilitzada.La majoria dels possibles usuaris dels carrils bici del barri podrien ser alumnes de l’Escola Can Llong. Ara per ara no fan servir la bici ja que un cop que arriben a l’escola no tenen on deixar-la durant horari lectiu. La instal·lació d’un aparca bicis a la porta de l’escola faria que molts alumnes s’animessin a anar a l’escola en bicicleta. L’escola disposa d’espais adequats per instal·lar l’aparca bicis. Per fer possible una coexistència pacífica entre tots, una de les normes d’utilització serà que no es podrà circular en bicicleta des de l’aparcament fins la porta de l’escola.Per tal de responsabilitzar als usuaris que facin ús de la bicicleta, i no fer responsable a l’Escola de materials de terceres persones, es demanarà que les bicis sempre quedin degudament lligades.L’AMPA de l’Escola Can Llong és un col·lectiu preocupat per l’entorn i que vol incentivar l’ús de la bicicleta com a eina de desplaçament habitual, i fer-ho extensiu als alumnes. L’ús de la bicicleta suposarà canvis d’hàbits de vida saludable, en molts casos fomentarà l’esport i la mobilitat dels alumnes i suposarà beneficis físics i psicològics pels usuaris.La instal·lació de l’aparca bicis farà encoratjar pares i alumnes a anar a l’escola en bicicleta i reduirà la presència de vehicles a l’entorn escolar.

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -La proposta té com a objectiu seria la millora del pati de l’Escola Joan Montllor del barri de Torre-romeu, amb la construcció d’una pista coberta amb múltiples usos, en especial esportius. En nom de les diferents entitats del barri de Torre-romeu presentem aquest projecte de construcció d’un pavelló polivalent cobert al pati de l’Escola Joan Montllor. Amb aquesta proposta volem millorar les condicions de vida de la població, oferint un espai cobert per poder fer esport i tenir una sala polivalent per fer-hi diferents tipus d’activitat.  

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -L’any 2013 l’Associació Ethos instal·la el seu Centre de Dia a la Torre d’en Camaró gràcies a la cessió de l’espai per part de l’Ajuntament de Sabadell. Ethos comparteix la Torre amb l’Associació de veïns del barri, tot i que hi ha una separació física per tal de preservar la intimitat dels usuaris que reben tractament a la nostra entitat.L’espai utilitzat per l’associació va ser adequat i millorat l’estiu de 2013 amb la col·laboració de l’Ajuntament i l’equip tècnic i voluntaris de l’Associació. El pressupost previst era de 40.000 euros que van ser finalment 11.000 euros, gràcies a la tasca dels voluntaris durant tres mesos, que van permetre minimitzar els costos. Des d’aquell moment tant la Junta Directiva com la Direcció van apostar per invertir progressivament en realitzar millores a la Torre (espai municipal).  

  Més informació
 • - ESPAI PÚBLIC -Una part de l’edifici del Centre Cívic de Can Puiggener, on hi ha les aules de l’escola d’adults, és de construcció antiga amb sostre d’uralita i plaques de guix. No té un bon aïllament tèrmic, ni una bona calefacció, fet que comporta que a l’hivern les temperatures siguin molt baixes i a l’estiu molt altes. Nomes amb un bon aïllament tèrmic, tal com s’ha pogut comprovar amb les dues aules que ja estan aïllades,  es pot solucionar. 

  Més informació